Beslenme ve Diyetetik Bölüm Hedefleri

 

1. Beslenme ve Diyetetik eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgi ve beceriyi kavramak ve uygulamak.

2. Beslenme ve Diyetetik programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi.

3. Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş, bilimsel gelişmelere uyarlayabilmek ve kalite konusunda bilgi sahibi olmak.

4. Toplumun beslenme problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanmak.

5. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tedaviyi planlama becerisi kazanmak.

6. Beslenme ve Diyetetik eğitimini küresel ve toplumsal çerçeve içerisinde düşünebilme becerisi kazanmak.

7. Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi.

8. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanmak.

9. Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.

10. Beslenme ve Diyetetik alanında ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak.

11. Mesleki etik ve sorumluluk anlayışı.

12. Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma.

13. Mesleğe uyum sağlama.

14. Meslekle ilgili gelişmeleri izleme.

15. Takım çalışması.


Bu sayfa Nutrition and Dietetic tarafından en son 30.03.2022 12:54:15 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM